Vår specialbyggda kranbil jobbar i skift

13 september 2016

Kranbilen vi specialbyggt för våra ”rulltrappeprojekt” fungerar mycket bra även ovan jord. Tack vare Tungalyfts flexibla personal som arbetar i skift med denna kranbil är nyttjandegraden hög!