Tunga Lyft förvärvar Göteborgsbaserade MCA Lyft & Montage AB

7 december 2017

MCA Lyft & Montage grundades 1999 av Mats Andersson. Tillsammans med Thomas Andersson har bolaget vuxit till att bli en meriterad lokal aktör, inom tunga lyft i Göteborgsområdet. Under senare år har bolaget fokuserat på att öka verksamheten inom tunghantering av rulltrappor. Uppdrag utförs rikstäckande åt alla de större rulltrapps-tillverkarna. Bolaget omsätter ca 20 Mkr och har ca 7 anställda.

Peter Revay VD för Tunga Lyft i Sverige menar i huvudsak att förvärvet gjorts av två skäl. "För det första så är Göteborgsregionen en mycket attraktiv region, med stora investeringar både i infrastruktur och inom industrin. Med detta i åtanke så skapar Tunga Lyft i och med uppköpet av MCA, en ökad lokal närvaro. För det andra så tillför MCA specialistkompetens inom Rulltrappor som affärsområde, vilket stärker Tunga Lyfts totalerbjudande. Över tiden ser vi en klar möjlighet att ta denna produkt ut på den internationella arenan", säger Peter Revay.

Thomas Andersson, ansvarig för Rulltrappor och tidigare ägare, säger att "Tunga Lyft med stark position på marknaden, ger en bra grund för MCA att fortsätta sin expansion. Detta ger bolaget möjlighet att växa lokalt i Västsverige och få del av större infrastrukturprojekt, som varit svårt att klara av som mindre bolag. Vidare ger Tunga Lyfts rikstäckande organisation möjlighet att ytterligare stärka rulltrappsaffären och utveckla erbjudandet till kunderna."

För mer information , VD Tunga Lyft i Sverige AB.