Behöver ni lyftkraft - ring Tunga Lyft

29 februari 2016

Tunga Lyft fick i uppdrag att flytta ett helikopterföretag. Det började med att vi fick frågan om att flytta kringutrustning, maskiner, bänkar, planeringsbord m.m. Då det som vanligt gick väldigt smidigt, fick vi frågan om vi kunde hjälpa till även med flytten av helikoptrarna, dess rotorblad och motorer. Givetvis ställer vi upp. Speciella lyft och transporter är vår specialitet.

Efter noggrann planering inför lyft och lastning, transporterar Tunga Lyft helikoptern och dess utrustning till ny destination.

Ytterligare ett specialuppdrag väl utfört med en nöjd kund.