fbpx

Vad är riggning?

När det kommer till att utföra tunga lyft så är det oerhört viktigt med rätt kunskap och erfarenhet avseende förberedelse av arbetet, montering av utrustning och uppföljande kontroll. Detta är för att lyftet ska kunna utföras med behövlig nivå av säkerhet och precision. Många har den hårda vägen fått uppleva hur pass krävande denna sorts lyft faktiskt är. Vi har många års erfarenhet av framgångsrik riggning inför tunga lyft, och kan erbjuda konsultering vid riggning och lyft eller fullständigt ansvar för ett helt projekt.

Riggningsarbetet ställer höga krav på materialval och utförande. Ett lyft som utförs med felaktiga anslutningar eller material med fel bärkraft kan leda till enorma problem, vilket omfattar såväl personskador som ekonomisk förlust. Då alla lyft är unika och kräver omfattande individualisering är det först efter en genomgående bedömning som man kan avgöra huruvida det behövs schackel, stålvajer, rundsling, lastkätting eller någon helt annan utrustning. När ni kontaktar oss kan ni vara säkra på att vi tar arbetet på största möjliga allvar för att säkerställa att lyftet utförs på bästa möjliga sätt. Med oss blir ett lyft precis som man förväntar sig. Vi lämnar inget till slumpen.

EXPERTER

Fyll i så kontaktar vi digVarför är det viktigt med riggning?

När det kommer till tunga lyft är det oerhört viktigt att man använder sig av material som klarar av de stora påfrestningarna som denna sorts lyft faktiskt innebär. Detta kan handla om allt ifrån själva lyftanordningen till det primära transportmedlet som används. Riggning handlar därför till stor del om att utvärdera förutsättningarna för ett framgångsrikt lyft och säkerställa att allt faktiskt går som planerat. Våra riggare har inte bara dokumenterad utbildning och kunskap, utan har även många års gemensam erfarenhet av att agera konsulter och även på egen hand utföra riggningsarbeten.

Framgångsrik riggning kräver förståelse för hela processen, från planering till slutfört lyft och även utvärdering av resultatet. Genom att tillhandahålla personal, material och maskineri har vi blivit en populär samarbetspartner bland privatpersoner och företag i ett stort antal länder. Våra medarbetare har kommit att bli efterfrågade för deras expertis och förmåga att sjösätta och leda de allra mest krävande lyften. Med oss kan ni vara säkra på att ni får det ni förväntar er.

GALLERI

Mer information?

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta vår produktchef Peter Pettersson.
Tel: +46 (0)70 643 89 84
E-post: peter.pettersson@tungalyft.se

Alltid tillgängliga för pålitlig riggning

Med ett stort antal projekt bakom oss vet vi vad som krävs för framgångsrik riggning. Våra medarbetare har genomfört ett stort antal lyft i vår egen regi, och har varit delaktiga och närvarande vid ett stort antal lyft utförda i samarbete med övriga aktörer. Få andra företag kan matcha denna omfattande samlade erfarenhet, och våra anställda är numera en viktig del av såväl vår egen verksamhet som givna konsulter i samband med externa uppdrag.

Vi ser fram emot att ni kontaktar oss för att diskutera ert projekt och den riggning som kan tänkas vara nödvändig för att ni på bästa sätt ska kunna realisera era lyft. Inga projekt är för stora eller för små för oss, och vi diskuterar mer än gärna vad som krävs för att ni ska kunna få de resultat som ni förväntar er.

UPP