Påltryckningsarbete på ESS i Lund

Inför vidare byggnation vid ESS i Lund är det viktigt att testa grundens bärighet så att inget går fel innan byggnaden kommer upp. Vi belastar därför pålarna upp till 940 ton med vår hydraulik i olika cykler enligt en utarbetad teknik. Bergankarna håller emot och de förstärkta 1000-tonsbalkarna får bekänna färg av den höga belastningen. Kontakta oss gärna för mer information om vår expertis inom påltryckning och dokumentation av tester inför byggnation och projektering.