fbpx

Lyft av fritidshus på 25 ton

I Luleå har vi lyft ett fritidshus på 10 x…

Tunga Lyft monterar halvt ton stjärna i Lisebergsstornet

Tunga Lyft har de senaste åren fått den strålande äran…

Flytt av skyddsrum i Mjällby

För att bygga ut en blomsterbutik i Mjällby var man…

Lansering av bro i Danmark

Lansering av bro i Danmark brukar dra mycket folk. Vikt…

Påltryckning på ESS forskningsanläggning i Lund

TungaLyft har tagit fram en utrustning som kan provbelasta pålar…

Tunga Lyft lyfter gångbrygga i Helsingborg

Järnkonstruktion AB i Helsingborg hade en idé om att lyfta…

vi lyfter sodapanna för Metso Power

Tunga Lyft lyfter sodapanna för Metso Power i Arauca, Chile

I samband med den kraftiga jordbävningen tidigare under våren 2010…

Rivning av bro i Umeå

En uträknad järnvägsbro utanför Umeå ska rivas. Tunga Lyft fick…

Räddningsarbete vid förskjuten last

En dag på jobbet för Tunga Lyft kan även vara…

takras i landskrona

Takras i Landskrona

En pelare till en takkonstruktion gav vika i en byggnad…

industriservice när vi lyfter burspråk åt NCC

NCC Bygger på Lindholmspiren i Göteborg

NCC bygger en ny fastighet på Lindholmspiren i Göteborg. Byggnaden skall…

Transport och montering av rulltrappa

Intransport och montage av rulltrappor på Nya galleria i Malmö.…

UPP