Lyfta ton sedan starten 1940

Experter på lyft

Vi är experter på komplicerade lyft i komplexa miljöer. Vi lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus. Vi har helhetslösningar till er. Våra kunskaper kommer till pass inom alla typer av verksamheter och industrier.

Vår teknik och våra tjänster lämpar sig väl där förutsättningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och er som kund.

Tillsammans med er identifierar och analyserar vi problem och skapar lösningar som innefattar alla eller vissa av våra tjänster: lyft, montage, transport, lansering, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning.

Givetvis finns det även en ekonomisk aspekt med vår helhetslösning. Vår erfarenhet är att det lönar sig att låta en leverantör sköta ett lyftuppdrag med allt vad det innebär.

Förmodligen är det så även i ert fall. Och det kanske är det riktigt stora lyftet.

Vår historia

Tunga Lyft har hela tiden utvecklats och kan idag erbjuda helhetslösningar inom tunga lyft. Vår största styrka är att övervinna utmaningar. Öresundsbron 1997–2000 är företagets största åtagande genom åren. Andra stora uppdrag är bl a Alfa Laval, SSAB i Luleå, brobyten i Finland och Norge samt ett vindkraftverk i Kina.

2015

Tunga lyft köps av Storskogen.

2006

November 2006 bildades Tunga Lyft i Sverige AB som ett fristående bolag, specialiserat på tunggodshantering och komplicerade lyft.

2001

År 2001 köpte Kynningsrud upp Rallings entreprenadavdelning som sedermera blev TungaLyft.

1995

1995 Köpte Ralling AB upp RMS resmastsystem i Skövde.

1972

1972 köper Skånska cementgjuteriet, numera Skanska AB, upp AB jan Ralling som då ska tillhöra Skanska prefab. Namnet ändras till Ralling AB.

1960

I slutet av 60-talet köper AB Jan Ralling upp Grävningsbolaget.

1953

År 1953 var bolaget delaktiga i arbetet med den första betongmotorvägen mellan Malmö och Lund.

1940

I mitten av 1940-talet startades Grävningsbolaget.