Lansering

Tunga Lyft är experter på lansering i olika former. Vi har allt från små lätthanterliga system till tyngre doningar som klarar laster uppemot 30.000 ton. Inget är omöjligt med Tunga Lyft.

Ett av de områden som vi är riktigt stora på är olika former av lansering. Vi har system som kan ta hand om laster på uppemot 30.000 ton. De olika uppdragen skiftar i storlek och utförande. Det kan till exempel vara allt från broar, stora maskiner och båtar till transformatorer. Systemen kan kopplas upp på det sätt som är gynnsamt för den konstruktion som vi hanterar för tillfället. Det är alltid extra viktigt att i ett tidigt skede känna till alla de olika parametrar, som just denna konstruktion är extra känslig för.

Se exempel på arbeten vi utfört inom området Lansering.

Lilla lanseringsystemet

Detta är en minivariant av de traditionella systemen och används till mindre uppdrag, exempelvis transformatorer och mindre maskiner. Detta system är mindre och lättare att hantera.

Stora lanseringsystemet

Detta system är mycket flexibelt och används i applikationer från cirka 100 ton och uppåt.

Ingående i detta system finns mycket lanserbalk i storlekar alltifrån dubbel HEB 300 balk och upp till dubbel HEB 1000 för de riktigt krävande projekten. Som kuriosa kan nämnas att vi har lanserat alla delar av Öresundsbron. I det fallet var det pelare och kassuner samt de prefabricerade brodelarna med vikter överstigande 6000 ton.

Förflyttning av vägtunnlar

Vissa fall förflyttar TungaLyft vägtunnlar även med annan teknik efter kundens önskemål. Detta jobb är i Danmark och vi gör en" tunnel tryckning" som vi förflyttar tunneln genom att trycka den framåt genom slag av 1 m per tillfälle sedan laddar vi om med ytterligare en betongkloss. Detta kan bero på att det är så smalt vid sidor så att det inte finns plats för klackar på sidorna eller dåligt med bärighet i mark.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta vår produktchef Martin Ericson.
Tel: +46 (0)706 33 00 59,