fbpx

Varför besiktiga ställage?

Arbetsgivare ska ha rutiner för en regelbunden kontroll av ställage, så det inte har skadats eller på annat sätt förändrats. I dessa rutiner ska det tydligt framgå hur ofta ställaget bör kontrolleras, vilka delar som behöver kontrolleras och vem som är ytterst ansvarig för att kontrollen utförs.

Med regelbundna expertbesiktningar blir det enklare att följa och uppfylla dessa rutiner. Och viktigast av allt – det är det bästa sättet att minska risken för eventuella olyckor.

Flera gånger årligen bör enklare regelbundna kontroller genomföras av ansvariga på företaget. Men för att på absolut bästa sätt säkerställa ditt lagers säkerhet, rekommenderar vi alltså starkt att man använder extern expertis när det kommer till ställagebesiktning.

Att förvara saker på lagerställ både ger en bra överblick samt sparar på golvutrymmet, så det är inte konstigt att många använder olika typer av lagerställ.
Med finns många dolda risker i en lagermiljö. Det kan handla om skadade ställage, eller felaktiga/icke befintliga säkerhetsdetaljer. Vissa risker kan vara lätta att upptäcka, men många är svåra att se, och om inte dessa säkerhetsrisker åtgärdas, kan det resultera i allvarliga skador.

Varje år inträffar flertalet olyckor i lagermiljö, och ett stort antal av dessa olyckor sker i samband med godshantering i och omkring ställage. Alltså är det nu högre krav på en säker lagermiljö, och alla företag är skyldiga att se till att både utrustningen och lagermiljön uppfyller ett stort antal säkerhetskrav. Detta gäller både för befintliga lager och nyinstallationer.

Högre krav på besiktning av ställage

Efter att myndigheternas krav på periodiska besiktningar har blivit hårdare, är det fler och fler som behöver hjälp med besiktningen av sin lagerutrustning.

Den vägledning och lagstiftning som omfattar dessa krav är:

  • Arbetsmiljöverket, AFS 2006:4
    A 3:2 utökade krav på säkerhet för pallställ och andra lagerställ

Alla verksamheter som har ställage eller andra lagerställ är enligt gällande regler skyldiga att säkerställa att dessa uppfyller både EU-krav och krav från Arbetsmiljöverket. Dessa krav är givetvis en viktig del i ert säkerhetsarbete, och just säkerhet och säkerhetsarbete har vi på Tunga Lyft som ett av våra absolut viktigaste kärnvärden.

Mer information?

En besiktning är en liten kostnad för att undvika dyra haverier och stora skador, se till att boka idag.

Kontakta Marcus Wass.

+46 (0)73-3553364

marcus@tungservice.se

GALLERI

Tunga Lyft utför löpande besiktningar

Regelbunden besiktning och reparation av ställage är alltså en kritisk del av lagerhanteringen. Ansvariga personer på företaget är dock kanske inte alltid helt införstådda med vilka risker som kan uppstå för både lagret, personalen och hela verksamheten.

Genom att låta Tunga Lyft utföra en löpande expertbesiktning av era ställage säkerställer ni att ni får en bild över eventuella skador och risker i era nuvarande system. Samtidigt får ni ett åtgärdsförslag för att säkerställa att er verksamhet följer gällande regler och att ni har en säker arbetsplats för er personal. Vi dokumenterar besiktningen som ni har som en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete.

EXPERTER

Fyll i så kontaktar vi dig
    UPP