Demontering

Tunga Lyft tillhandahåller kvalificerad riggningspersonal åt den tunga industrin. Vi gör allt från att ta hand om hela riggningsarbetet till att hyra ut vara riggare.

Tunga Lyft är specialister på att riva/demontera hisschakt, kärnkraftsanläggningar och industrier som kräver hög teknisk kompetens och säkerhet. Vi arbetar även i känsliga stadsmiljöer där tidseffektivitet och låga bullernivåer värdesätts högt. Vår utrustning, som till stor del drivs av hydraulik och el, gör att vi kan arbeta betydligt tystare än många av våra konkurrenter. Detta för att vi ofta tillåts arbeta fler timmar om dygnet i närheten av bostadsområden. Tunga Lyfts tekniska kompetens och säkerhetsarbete i kombination med vår utrustning gör oss unika och marknadens självklara val. Vår personal har lång erfarenhet och nödvändig behörighet som krävs för att arbeta på säkerhetsklassade områden som kärnkraftverk och bränsledepåer.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta vår produktchef Martin Ericson.
Tel: +46 (0)706 33 00 59,