fbpx

Demontering med Tunga Lyft

När det byggs mer än någonsin tidigare, och såväl industriella- som samhällsrelaterade projekt blir allt mer omfattande, är det inte ovanligt att man glömmer bort hur krävande demontering, flytt och bortforsling ofta kan vara. Ännu mer komplicerat kan det bli när man har att göra med avancerade konstruktioner vars rivning kräver detaljkunskap om materialhantering, bortforsling och säkerhetsmässiga krav. För oss är denna sorts krävande demontering en given del av vår verksamhet, och framgångsrik demontering är något vi verkligen tar stolthet i.

Vi har många års erfarenhet gällande demontering av komplicerade konstruktioner och industribyggnader i krävande miljöer där förväntningar gällande effektivitet är höga. Tack vare modern utrustning, så som elektriska och hydrauliska verktyg, kan vi på ett smidigt sätt hantera allt ifrån små projekt till oerhört krävande storskaliga industriella demonteringar. För oss spelar det egentligen ingen roll huruvida det handlar om säkerhetsklassade och komplicerade byggnader likt kärnkraftverk, eller mer vardagliga saker som hisschakt och lokaler. Vår personal har den kunskap, den erfarenhet och de certifieringar som krävs för att hantera de allra mest komplicerande demonteringar som man kan tänka sig. Alltid med tillfredsställande resultat.

GALLERI

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED PROFESSIONELL DEMONTERING?

I de flesta fall läggs det oerhört mycket tankekraft, engagemang och resurser på att sammanställa och konstruera byggnader och tekniska lösningar som därefter blir en given del av vår vardag och samhället i stort. Vi är alla på många sätt beroende av bränsledepåer, silos, lagerlokaler och så vidare. Denna sorts byggnader och konstruktioner är däremot av naturliga skäl förhållandevis komplicerade att riva. Ofta krävs detaljkunskap gällande så väl det arkitektoniska som det materialtekniska. Ibland går det helt enkelt inte att utföra säker och trygg demontering utan både omfattande teoretisk och praktisk kunskap.

Våra medarbetare är väl medvetna om det enorma ansvar som kommer med att ta på sig ett demonteringsjobb. Med den senaste utrustningen, relevant certifiering och djupgående kunskap kan de säkerställa att den demontering som ni är i behov av utförs på bästa möjliga sätt. Det finns egentligen ingen gräns för hur pass omfattande projekt vi kan ta oss ann, och vi är vana med att arbeta i oerhört krävande miljöer där det helt enkelt inte finns något utrymme för misstag.

Mer information?

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta Bengt Rickard.
Tel: +46 (0)10-474 03 05
bengt.rickard@tungalyft.se

Vi klarar alla projekt

Kontakta oss så kan vi tillsamman diskutera era preferenser och önskemål. Vi kan tillgodose de flesta behov ni har, och är vana med att arbeta med både storskaliga och mindre projekt. Vårt sätt att arbeta säkerställer minsta möjliga inverkan på närliggande byggnader och eventuell befintlig drift. Genom att hålla ned bullernivåer och miljöavtryck kan vi arbeta i nära anslutning till bostadsområden utan negativ påverkan för de boende. Detta har gjort oss till ett populärt val bland de som vill ha en smidig, effektiv och diskret demontering.

Genom att anpassa vårt arbetssätt utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål så har vi blivit ett populärt och återkommande val bland många av de största industriella aktörerna, och även många privatpersoner. Därför kan ni känna er trygga med att vi blir en trogen och pålitlig samarbetspartner för alla era demonteringsbehov.

EXPERTER

Fyll i så kontaktar vi dig
    UPP